KAKO PLIVATI SA AJKULAMA – HARVI MAKEJ

Nadmašite konkurente u prodaji, upravljanju, motivaciji i pregovaranju

Ljudi čitav život provode pitajući se – Šta da kupim? Šta da prodam? Pogrešno! Trebalo bi da postave pitanja – Kada da kupim? Kada da prodam? Sve je u pravovremenom reagovanju! Isto važi i za ajkule. I kako je za sada ,,sve lepo i krasno,, ne smemo zaboraviti, najednostavniju činjenicu opstanka ajkula – Ajkule se menjaju! To je jedan od zakona evolucije, koji je nemoguće izbeći. Čim prestanete da držite korak s tim promenama, postajete plen za ajkule.

U prvoj deceniji XXI veka – veka globalizacije i mondijalizacije, mnogo se toga promenilo u svetu biznisa i savremenog poslovanja – u tehnologiji, marketingu, HR-u, PR-u i svim drugim važnim ograncima menadžmenta.

Postoji još nešto što treba reći o ajkulama. Stare su oko 400 miliona godina. Dobra vest – njihova evolucija se uglavnom završila pre nekoliko stotina godina. Iako morate biti oprezni, kada je reč o novim veštinama ajkula, prvenstveno treba da se plašite njihovih uvek istih, osnovnih manevara. To je suština plivanja sa ajkulama. Neke od veština, kojima se ajkule odlikuju vekovima, a koje Vama danas mogu biti od velike koristi i činiti Vas ,,uvažavanom poslovnom konkurencijom,, su:

* Perspektivan sistem tehnika, koje omogućavaju usredsređivanje, sakupljanje i korišćenje baze biznis podataka.

* ,,Ljudi ne razmišljaju o tome, koliko znate o njima, kada uvide koliko vam je stalo do njih,,. Zgodna strana posedovanja i upotrebe informacija iz poslovne baze podataka (ako podatke kojima raspolažete, iskoristite i za svoju i za dobrobit klijenta – uspeh je zagarantovan).

* ,,Smešite se i govorite NE, dok Vas ne zaboli vilica,, – ,,Najmoćnije oruđe za pobeživanje u pregovorima, jeste da ustanete od stola iako niste sklopili osao,,. Jedna od lekcija, koju je svaki dobar pregovarač naučio, jeste kada ne sklopiti posao.

* ,,Život Vam ne zagorčavaju ljudi koje ste otpustili, već ljudi koje niste otpustili,,. Kada se ovakva misao, javno predstavi na nekom skupu, čuje se više ,,amin,, nego na propovedima – Zašto?. Ako nameravate da opstanete u današnjem gladijatorskom svetu, bolje naučite, kako da otpustite čoveka koji Vam pravi probleme u poslovanju, na inteligentan i etičan način.

* Donosite odluke srcem i završićete sa srčanim udarom,,. Neosporna istina – nikada ne treba sklapati značajan posao u afektu. Nema sigurnijeg recepta za katastrofu, od odluke zasnovane na emocijama.

* ,,Čoveku koji spaljuje mostove za sobom, biće bolje ako je dobar plivač,, – ,,Odvedite poslovne prijatelje na ručak,, – ,,Ručajte sa bogatima,, – ,,Nije važno samo koga poznajete, već gde ste ga upoznali i sa kim posluje,,. Nekada je sticanje poslovnih kontakata bila najpodcenjenija veština u svetu menadžmenta, danas partnerstvo predstavlja najvažniju menadžment karakteristiku.

KREIRANJE LIČNOG USPEHA U ŽIVOTU I U POSLU – FERNANDO TRIJAS DE BES ALEKS ROVIRA

Šta je sreća?

* Srećne okolnosti ne traju dugo, jer ne zavise od tebe. Sreću svako može da ostvari i zato traje dugo.

* Puno je onih koji žele sreću, ali je malo onih, koji su voljni da je potraže.

* Ako sada nemate sreću, to je možda zbog toga što živite u uobičajenim uslovima. Da bi ste imali sreću, morate da stvorite nove uslove.

* Naći uslove za sreću, ne znači tražiti samo ono što nama odgovara. Stvaranje uslova, pomaganje drugima, olakšava stvari.

* Ako odložite stvaranje novih uslova, sreća se nikada neće ostvariti. Stvaranje novih uslova je ponekad težak posao, ali… uradi to danas!

* Ponekad, čak i kada se čini da su zadovoljeni pravi uslovi, sreća ne dolazi. Potraži naočigled nepotrebne ali neophodne uslove u malim stvarima.

* Onima koji samo veruju u slučajnost, stvaranje uslova je apsurd. One koji stvaraju uslove ne zabrinjava slučajnost.

* Niko ne može da proda sreću. Sreća se ne može prodati. Ne veruj onima koji prodaju sreću.

* Posle stvaranja svih uslova, budi strpljiv, nemoj odustati. Da bi se sreća pojavila, imaj veru.

* Stvaranje sreće se sastoji u pripremanju uslova za stvaranje mogućnosti. Ali mogućnost nema ništa sa srećnim okolnostima ili slučajnošću – ona uvek postoji.

Stvaranje sreće se sastoji samo iz stvaranja uslova. Pošto stvaranje sreće podrazumeva stvaranje uslova, sreća zavisi samo do TEBE… i nikada ti ne dolazi slučajno.

OTKAČENA EKONOMIJA – SKRIVENA STRANA STVARNOSTI – STIVEN LEVIT I STIVEN DABNER

Dobro je i korisno teorijski razmatrati neku temu i izvoditi zaključke o njoj, što ljudi obično i čine, ali kada moralne predpostavke ustupe mesto objektivnoj proceni podataka, rezultati su često novi i iznenađujući. Moral je, može se reći, načelo po kojem bi ljudi želeli da svet funkcioniše – dok ekonomija pokazuje, kako on zaista funkcioniše. Ekonomija je pre svega nauka o merenju. Ona poseduje izuzetno moćan i fleksibilan skup sredstava, pomoću kojih se masa informacija može precizno obraditi, da bi se na osnovu toga, procenio uticaj bilo kojeg pojedinačnog faktora, ili čak zajedničko delovanje svih faktora. Na kraju krajeva, to i jeste ekonomija – masa informacija o poslovima, nekretninama, bankarstvu i investicijama. Ali ekonomske metode, mogu se isto tako lako primeniti na teme koje su – jednostavno zanimljivije.

Specifično stanovište ekonomije, zasnovano je na nekoliko osnovnih ideja:

* Motivi su osnova savršenog života – njihovo razumevanje – ili često njihovo otkrivanje – predstavlja ključ rešenja svake zagonetke, od zločina do nameštanja rezultata u sportu i pronalaženja partnera preko interneta.

* Konvencionalne pretpostavke su često pogrešne – zločin nije prestao da cveta, izbori se ne mogu dobiti samo sa novcem, i – iznenađenje – nikada nije dokazano. Opšteprihvaćena mišljenja su često nepouzdana, a đavolski ih je teško opovrgnuti, ali je ipak moguće.

* Sami događaji često imaju dalekosežne, drastične posledice – odgovor na postavljenu zagoteku, često nije na dohvat ruke.

* ,,Stručnjaci,, od kriminologa do agenta za prodaju nekretnina, koriste svoje znanje u sopstvenom interesu – međutim, možemo ih pobediti vlastitim oružjem. A pod uticajem interneta, njihova prednost u smislu količine informacija, je svakoga dana sve manja – što se, između ostalog, ogleda i u opadanju cena kovčega i premija životnog osiguranja.

* Svet izgleda znatno manje komplikovan, ako imamo svest o tome, šta i kako trebamo da izmerimo – ako podatke sagledamo na pravi način, možemo razjasniti zagonetke, koje inače deluju nerešive. Zbrku i smutnju je najlakše razjasniti, uz pomoć jednostavnih cifara.

Namera otkačene ekonomije je, da otkrije skrivenu stranu… stvarnosti. Taj zadatak je ponekad veoma naporan. Ponekad nam se čini da posmatramo svet kroz tanku slamku, ili da ga vidimo u iskrivljenom ogledalu u kući smeha – ali cilj nam je da razmotrimo, što više različitih scenarija i proučimo ih onako, kako do sada nisu bili proučavani. U izvesnom smislu, veoma neobična tematika. Ali ovakav pristup, često podrazumeva primenu najefikasnijih analitičkih oruđa, koje ekonomija može da ponudi, ali nam takođe omogućuje i da analiziramo sve moguće zanimljivosti, koje bi nam tom prilikom pale u oči. Otkačena ekonomija, obično nije tema zvaničnih ekonomskih izveštaja, ali bi se i to moglo promeniti. Pošto ekonomska nauka pre svega predstavlja skup metoda, a ne samu temu, nijedna tema, ma koliko čudna, ne mora ostati izvan njenog domašaja.

Treba se prisetiti da je Adam Smit, osnivač klasične ekonomije, bio pre svega filozof – želeo je da bude moralista, ali je postao ekonomista. Kada je moderni kapitalizam bio u punom zamahu, Smita su očarale neverovatne promene, koje je izazivala ta nova sila, ali nisu ga zanimali samo brojevi. Interesovao ga je i ljudski faktor – činjenica da dejstvo ekonomskih sila, umnogome utiče, na način razmišljanja i ponašanja ljudi u određenoj situaciji. Šta bi jednog čoveka moglo da navesti da krade i obmanjuje, dok drugi to ne čini? Kako bi nečija, naizgled beznačajna odluka, dobra ili loša, mogla posredno uticati, na mnoge druge ljude? U Smitovo doba, dinamika odnosa uzroka i posledica, počela je naglo da se ubrzava – motivi su se desetostruko pojačavali. Te promene su za ljude onoga doba, bile isto tako sveobuhvatne i potresne, kao što šokantni događaji u savremenom društvu, danas izgledaju nama. Tema kojom se Smit zapravo bavio, bio je jaz između težnji pojedinaca i društvenih normi. Smit je bio u stanju da odvoji čovekove postupke, postupke bića vođenog sopstvenim interesima, od više moralne sfere u kojoj čovek deluje – i smatrao je da se odgovor krije, u našoj sposobnosti da se stavimo u položaj nekog trećeg nepristrasnog posmatrača i na taj način donesemo objektivan sud… procenimo situaciju samu po sebi. Dakle, možemo smatrati, kada se nalazimo u prisustvu treće osobe – ili ako hoćemo, dve treće osobe, koje žele objektivno da prosude neke zanimljive situacije, istraživanje obično započinje, postavljanjem jednostavnih ali neobičnih pitanja – npr. Šta je zajedničko profesorima i sumo rvačima?

Možda mi nismo sasvim sigurni, ni sami u sebe, ali smo u nečemu sigurni – profesori, kriminalci i agenti za prodaju nekretnina, mogu da lažu, mogu da lažu čak i političari i analitičari CIA – ali brojevi ne lažu.

ČEMU VAS NE UČE U HARDVARDSKOJ ŠKOLI BIZNISA – M.H. McCORMACK

Pozicioniranje u biznisu ima brojna značenja. Kompanija se pozicionira za budućnost, proizvod se pozicionira na tržištu, Vi pozicionirate sebe, da biste unapredili prodaju. Ova reč ima toliko poslovnih značenja, da često postaje beznačajna.

U odnosu na proizvod i uslugu, uska definicija pozicioniranja predstavlja pitanje utvrđivanja – šta ljudi stvarno kupuju kad se opredeljuju za Vaš proizvod ili uslugu i – kako preneti utiske i motivaciju na kupce. To zahteva, pretvaranje ljudskih emocija u karakteristike proizvoda – ,,postajete pobednik, ako plasirate pobednika,,.

Inteligencija, zdrav razum i predhodno razmišljanje, na najvišem nivou, postaje umetnost koja ima vidljive rezultate – Vaš proizvod ili usluga se prodaju unapred!

TAJNA USPEŠNOG POČETKA – GAY KAWASAKI

Od prikupljanja kapitala do zapošljavanja pravih ljudi, od definisanja stava s kojim ćete izaći pred svet do stvaranja zaštićene marke, od noviteta o kojem se priča do prestizanja konkurencije, od predsedavanja odborom direktora do stvaranja zajednice… novi proizvod, nova usluga, nova kompanija, nova filijala, nova organizacija, novo vreme – bilo šta novo, sve se može, kad se hoće!

U početku postoji san koji ne prolazi, bljesak nadahnuća, kakav sine samo jednom u životu, opsesija, ideja koja će promeniti svet, neka sprava koja još nije viđena, nešto što će izazvati veliki preokret. Svi koji žele da poprave svet, najpre postanu opsednuti nekom veličanstvenom idejom. Ali, šta je potrebno da bi se ta ideja sprovela u delo?

Postoji mnogo načina da se opišu plima i oseka, jin i jang, rastuće i opadajuće faze poslovnih ciklusa. Evo još jednog – mikroskopi i teleskopi. U fazi mikroskopa, ogromna je potreba za staloženim razmišljanjem i vraćanjem nekim suštinskim pitanjima. Stručnjaci stavljaju pod lupu svaku pojedinost, stavku i trošak i potom zahtevaju detaljne prognoze, dugotrajno istraživanje tržišta i sveobuhvatnu konkurentnu analizu. U fazi teleskopa, preduzetnici i menadžeri izbliza, zaviruju u budućnost. Sanjaju o ,,sledećem velikom poduhvatu,, menjaju svet i puštaju one s kasnim paljenjem, da guraju njihovu prašinu. Mnogo novca se potroši uludo, ali neke sumanute ideje, ipak opstaju i svet napreduje. Kad su teleskopi u pogonu, svi su astronomi i svet je pun zvezda. Kad nisu, svi žurno isuču svoje mikroskope i svet je pun mana. Činjenica je, da su Vam za postizanje uspeha potrebni, i mikroskopi i teleskopi.

Problem je u tome, što to podrazumeva, prikupljanje informacija, koje su razbacane po stitinama knjiga, časopisa, diskusija i sajtova. Takođe, podrazumeva i razgovore s desetinama stručnjaka i profesionalaca – pod uslovom da uspete da dođete do njih i da možete da ih platite. Mogli biste da provedete sve vreme u učenju, umesto delanju. A suština preduzetništva je u tome da radite (delate), a ne da učite kako da radite (delate). Jer je Vaš cilj da promenite svet, a ne da ga proučavate! Ključ uspeha leži u preživljavanju mikroskopskih zadataka i istovremenom približavanju budućnosti. Najuzbudljivija rečenica, koju možete čuti u nauci – ona koja najavljuje nova otkrića, nije – ,,Eureka,, (Pronašao sam!), već – ,,Baš čudno,,?

NE GUBITE ŽIVCE ZBOG MALIH STVARI… JER TO SU SAMO MALE STVARI – RICHARD KARLSON

Ljudsko biće može da menja svoj život, menjajući svoj stav

Kada se suočavamo sa lošim vestima, nezgodnom osobom ili nekim razočarenjem, mnogi od nas pribegnu navikama i reaguju na život na takav način – posebno onaj njegov zlosrećni deo – koji nas ne služi najbolje. Prenaglimo u reakciji, preuveličavamo stvari, prilepimo se uz njih i potpuno se posvetimo negativnoj strani života. Kada smo sputani malim stvarima – iritirani, nervozni, uznemireni – naše impulsivne reakcije ne samo da nas unesreće, već se odvijaju u tom pravcu da dobijamo ono što smo i zaslužili. Gubimo širinu uvida, usredsređujući se na negativno i često naljutimo ljude, koji bi nam inače pomogli. Živimo svoj život, kao da je jedno veliko vanredno stanje! Često žurimo, izgledajući zauzeti, pokušavamo da rešavamo probleme, a zapravo pravimo samo veću zbrku. Pošto svemu u životu pridajemo preveliki značaj, čitav svoj život pretvaramo u veliku dramu.

Nakon određenog vremena, počinjemo da verujemo, da je sve zaista jako važno. Ne shvatamo da se način na koji smo povezani sa problemima, odražava na to, koliko ih brzo i uspešno rešavamo. Naučivši da živimo opuštenije i problemi koji su izgledali ,,nesavladivi,, postaće nam mnogo lakši. Čak ni zaista ,,stresne,, situacije, neće nas izbaciti iz ravnoteže, kao što su nekada uspevale. Srećom, postoji drugi način, da se otvori veza sa životom – put koji će učiniti život lakšim a ljude složenijim. Taj novi pristup životu podrazumeva, promenu starih navika i otvara nove perspektive. To će nam omogućiti da imamo bogatije i ispunjenije živote.

Kada ,,ne gubite živce, zbog malih stvari,, vaš život možda neće biti savršen, ali ćete naučiti da prihvatite život onakvim, kakav zaista jeste. Kada naučite da se ,,mirite,, sa problemima, umesto da im se opirete iz sve snage, tek tada ćete uistinu početi da živite. Kao što uzvišena molitva kaže – ,,Promenite stvari, koje mogu da se promene, prihvatite one koje ne mogu i imajte mudrost, da pravite razliku,,. Primenom ove strategije, mogu se naučiti dva osnovna pravila, potrebna za uspostavljanje harmonije:

* Ne gubite živce, zbog malih stvari, i
* Sve male stvari su – male.

Kada ove ideje, učinite sastavnim delom svoga života, učinićete ga mirnijim i ispunjenijim ljubavlju.

SREĆNI UPRKOS SVEMU – RICHARD KARLSON

Mnogi pogrešno misle, da okolnosti oblikuju osobu. To nije istina, okolnosti otkrivaju osobu. Okolnosti nas ne određuju, one predstavljaju našu jedinstvenu biografiju, saćinjenu od prepreka koje moramo prevazići, iskušenja s kojima se moramo suočiti, ali i prilika za lično usavršavanje. Naš uspeh, kao ljudskih bića, ne leži u materijalnim dobrima, koja smo stekli ili uspesima koje smo postigli, već u načinu na koji se nosimo s onim što imamo i suočavamo se s izazovima, kako unapređujemo svoju jedinstvenu biografiju i transformišemo je u život ispunjen ljubavlju,

Svima nam je data mogućnost da oblikujemno svoju sudbinu, učinimo svoj život čarobnim i božanskim, oslobodimo svoju svest uticaja ega, a kao vrhovni cilj odredimo ljubav. Ali, da bismo to postigli, moramo postići unutrašnju ravnotežu i sklad. Sreća nije kraj puta, već početak. Zadovoljstvo doprinosi unapređenju našeg duhovnog života.

Navedeni principi služe kao navigacioni instrumenti, koji treba da Vam pomognu u pronalaženju zadovoljstva. Oni su poput putokaza, koji Vas vode u unutrašnjost Vašeg bića, do mesta gde prebiva spokoj. Pomoći će Vam da ostanete, usredsređeni i staloženi. A kada naučite da živite srećno, Vaš život će poprimiti novu dimenziju, gde su mogućnosti za duhovni razvoj ogromne. Rasterećeni neprestanog stresa, negativnih osećanja i žudnji, živećete mnogo skladnijim životom.

Život nije neprijatelj, mada naše misli to mogu biti. Svest je vrlo moćno oruđe, koje u svakom trenutku, može raditi za ili protiv nas. Mi smo ti, koji odlučujemo, hoćemo li ploviti sa životom, prihvatajući ga s ljubavlju i strpljenjem, ili ćemo se boriti protiv njega. Mi smo duhovna bića, u ljudskom obliku. Kako ćemo provesti svoj život, zavisi isključivo od nas. Svako ima mogućnost, da proživi srećan i ispunjen život, bez obzira na probleme s kojima se suočava.

STRAST – BARBARA DE ANĐELIS

Strast je mnogo više od intenzivne fizičke privlačnosti, koju osečamo prema drugoj osobi, ili vatrenih ideala, ili čak oduševljenog stava prema sentimentalnoj vezi koju imamo, prema poslu koji obavljamo ili prema svojoj porodici. Ona nije samo kvalitet, koji posedujemo ili osećanje kojem težimo. Strast je, pre svega, unutrašnji izvor energije, snažan, pun ljubavi i blagonaklon – energija koja će, ako joj dozvolite da uđe u Vaš život, svaki Vaš doživljaj i susret ispuniti snagom, čarolijom i smislom. Strastveno življenje jeste način postojanja, pri kojem u svaki trenutak svakoga dana, unosite celo svoje srce i dušu.

Strast je sve ono, što nas otvara prema životu i nama samima, širi vrata, koja nas vode do najdragocenijih životnih vrednosti. Potrebna je velika hrabrost, da bi se živelo i volelo sa strašću, ali postoji li uopšte alternativa za nas, koji stremimo najvećim visinama? Doživeti strast, izraziti je i podeliti je s drugima, znači pokloniti neprocenjiv dar sebi, svojim bližnjima i svetu, koji nas okružuje.

Ove refleksije o strasti, nastale su, radi strastvenih razmišljanja (na način, na koji možda ranije niste o njoj razmišljali) i pružanja mogućnosti, da postanete strastvena i snažna osoba, kakva ste oduvek želeli da budete. Ova strastvena nadahnuća, učiniće Vam svaki rad, igru, ljubav, poslovni i životni razvoj, još strastvenijim – jer to Vaš život zaslužuje.

AKO JE ŽIVOT IGRA, OVO SU PRAVILA – CHERI KARTER SKOT

,,Život je smenjivanje lekcija, koje treba preživeti, da bi se savladale,,.

Život se često poredi sa složenom igrom. Ali niko nas nije upoznao sa njenim pravilima, niti naučio da je igramo. Mi jednostavno, nakon prvog poteza, otvaranja, počinjemo partiju, napredujemo po tabli u nadi da vučemo ispravne poteze. Može se reći da zapravo ne znemo, koji je cilj te igre, niti šta nam uopšte donosi eventualna pobeda.

Putokazi i instrukcije predstavljaju osnovna pravila duhovnog priručnika, koji ukazuje na osnovne i opšte istine, koje su nam genetski date, ali koje smo negde usput potpuno ili delimično zaboravili (smernice, koje nam pokazuju, da obogatimo, ispunimo i osmislimo život). Svako od pravila, sadrži vlastite (jedinstvene) izazove, koji se ponavljaju, dok ne budu savladani. Ona ne predstavljaju magično rešenje, niti obećavaju lake korake do spokojstva – ne nude brza rešenja za emotivne ili duhovne probleme, niti je reč o jednostavnim tajnama, koje dovode do prosvetljenja. Njihov jedini cilj je, da budu osnovni putokazi, koje bi trebalo slediti na putu svog duhovnog razvoja, pri čemu bi savladavanje korisnih mudrosti doprinelo da Vaše putovanje na Zemlji, postane bar malo jednostavnije.

Kako biti čovek

* Biće Vam dodeljeno telo – Možete ga voleti ili mrzeti, ali ono će biti Vaše, tokom celog života.

* Moraćete da savlađujete lekcije – Znajte da ste upisani u neprekidnu, neformalnu školu koja se zove ,,život,,. Svakoga dana, imaćete priliku i mogućnost, da naučite neku novu lekciju. Neke lekcije će Vam se svideti, neke će Vam biti mrske, ali sami ste ih odredili u svome programu.

* Ne postoje greške, samo nove lekcije, koje valja savladati – Sazrevanje je proces, koje se sastoji od pokušaja, grešaka i sporadičnih uspeha. Neuspeli pokušaji, za taj proces, imaju podjednaki značaj, kao i oni drugi, ređi – uspešni.

* Lekcije se obnavljaju i ponavljaju, dok se konačno se savladaju – Pojedine životne lekcije, će Vam se ponavljati u različitim formama, sve dok ih ne savladate. Tek kada savladate, svaku od njih pojedinačno, spremni ste da se suočite sa sledećom.

* Učenje se nikad ne završava – Ne postoji segment u životu, koji ne sadrži korisne lekcije. Dok god ste živi, savlađujete bez prestanka, sve nove i nove lekcije.

* Kad Vaše ,,ono tamo,, postane ,,ovo ovde,, dobićete jednostavno ,,ono tamo,, koje će izgledati bolje nego Vaše trenutno ,,ovo ovde,,.

* Drugi nisu ništa drugo, nego odraz Vas samih – Ništa Vam ne može biti ni privlačno, ni mrsko kod drugih, a da time ne projektujete, šta volite i osuđujete kod sebe.

* Od Vas zavisi, kako ćete urediti svoj život – Sva neophodna oruđa i resursi su Vam na raspolaganju, samo od Vas zavisi kako ćete ih iskoristiti.

* Svi životni odgovori su u Vama – Sve što treba da činite je, da sa poverenjem posmatrate i slušate.

* Sve ćete ovo zaboraviti na rođenju – Možete se svega prisetiti, ukoliko ste u stanju da razmrsite komplikovane kaleme unutrašnje spoznaje.

KURS ČUDA – DŽERALD DŽAMPOLSKI

Ljubav nas oslobađa straha

Kurs ćuda se može opisati, kao neka vrsta duhovne psihoterapije, koji sami upražnjavamo (borba za lični preobražaj). Pomaže nam u shvatanju da uvek postoji izbor – u pogledu iskušenja spokoja ili sukoba, i da taj izbor u potunosti zavisi od odabira – da li se prihvata istina ili puka iluzija. Istina za sve nas je – da se srž našeg bića, sastoji od ljubavi.

Kurs čuda ističe, samo dve vrste osećanja, ljubav i strah. Ljubav je naše prirodno nasleđe, dok je strah proizvod našeg uma. Kurs nam rasvetljava činjenicu, da možemo naučiti, kako da se oslobodimo straha, tako što ćemo vežbati opraštanje i videti ostale, kao i sami sebe – kao nevine i nedužne. Primenjujući koncepte Kursa, na sopstveni profesionalni rad i porodični život, počinje da se iskušava period spokoja, o kojima se ne sanja ni kao mogućnost.

Svi smo mi, jedni drugima učitelji. Vera u podučavanje, predstavlja sve ono što i sami želimo da naučimo – unutrašnji mir i istrajnost, u tome da se to i dostigne. Ovaj način rada i života, nije primeren onim ljudima, kojima su potrebni gurui, s obzirom na činjenicu, da je svako od nas podjednako, učitelj i učenik.

Dok se približavamo jedinstvenom cilju, uspostavljanja duševnog mira sa samima sobom, možemo isto tako, da iskusimo i spajanje naših umova, kao posledicu oslobađanja blokada, sve do svesti o sveprisutnosti ljubavi – učenja drugih samo o ljubavi, jer je to ono, od čega smo sazdani.