VELIKO MU – SET GODIN

Prestanite da se trudite da budete savršeni – budite izuzetni!

Šta je veliko MU?

Krenimo od istine. U stvari, krenimo od dve tvrdnje koje su istinite:
1. Jedino ako ste izuzetni, možete da se razvijate.
2. Jedina prepreka da budete izuzetni jeste, Vaša sposobnost da ubedite svoje saradnike da nešto ostvare.

Nekada davno 95% uspeha, činilo je samo pojavljivanje. Bilo je dovoljno, da ponudite dobar proizvod, po dobroj ceni, na pouzdan način. Bilo je dobro, biti lokalac. Dug staž je bio koristan. Pristojan kvalitet i lična usluga, takođe su bili značajni.

Ali ne više. Dobro više nije dovoljno, pošto je sada sve dobro. Imamo nerealna očekivanja u pogledu kvaliteta, a takva očekivanja nam se svakodnevno ispunjavaju. Ne želimo da budemo samo zadovoljni, već i oduševljeni.

To nije sve, pošto je danas sve udaljeno, za samo jedan klik mišem. Nije dovoljno ni biti lokalac.

Crkvice uništavaju megacrkve opremljene energičnim rok bendovima i kompletnim obdaništima. Kopirnice, građevinske firme, gvožđare i poslastičarnice uništavaju veći, brži, jeftinjiji ili življi poduhvati na nacionalnom nivou.

Ako imate sreće, mnogo sreće, možda ćete uspeti da plivate, da se poravnate, da se nekako borite s napadom, dok pokušate da vodite svoj posao, kao i obično. Možda ćete uspeti da izmenite taj posao, koji Vam propada zbog bogatijih, većih i bržih konkurenata. Ali zar nebi bilo lakše, da ostavite taj strah za sobom i da se, umesto toga, razvijate?

Razvićete se čim odlučite da postanete izuzetni i učinite nešto povodom toga. Izuzetnost ne zavisi od Vas. Izuzetnost je u očima drugih. Ako su drugi ubeđeni, da je nešto što Vi radite vredno pomena, to je samim tim i izuzetno.

Sve se svodi na sledeće. U našem prenaseljenom svetu, punog medija, u kome je sve dobro, Vaša poruka ne može da se probije. Priča o Vašoj neprofitabilnoj organizaciji, advokatskoj kancelariji, o Vašim poduhvatima, uslugama – šta god da je u pitanju – cenzuriše se i briše.

Izuzetnost nije u oko drugih. Uopšte nije bitno, koliko ste truda uložili u nešto i da li Vi smatrate, da je to odlično. To zavisi od drugih. Ako drugi misle da je novina vredna pomena, onda imate LJUBIČASTU KRAVU. Međutim, s vremena na vreme, neke novine su toliko izuzetne, pa mogu promeniti i pravila igre (Vaša nova inovacija, postaje bitnija čak i od ljubičaste krave) – a to je veliko MU (vrhunska ljubičasta krava, izvanredna inovacija koja potpuno menja, pravila igre).

Da, Vama je potrebna LJUBIČASTA KRAVA, ali veliko MU, ide korak napred. Da bi ste se razvijali brzinom koju razvijena zajednica i tržište zahtevaju, Vi i Vaše kolege, morate pronaći veliko MU – ideju koja će zapanjiti ljude i naterati ih da je primene (kršenjem svih dosadašnjih pravila biznisa).

Svoju organizaciju morate učiniti izuzetnom. Stvorite kulturu gde se veliko MU redovno pojavljuje, gde je samo kratki predah između izvanrednih inovacija, nešto što je NORMALNO. Gde zapravo više nema NORMALNOG i gde NOVO NORMALNO predstavlja stalan tok otkrića, koja uzdrmavaju zajednicu i tržište pojavljivanjem izvanrednih inovacija, koje pomažu Vašoj organizaciji da se razvija.

Ako želite spokoj i karijeru, izbor je jasan. Iako je tradicionalni izbor raditi za veliku kompaniju, javno preduzeće, kompaniju za koju je svako čuo i koja navodno pruža sigurnost na duže staze, danas smo suviše pametni za to. Danas ljudi znaju da prava sigurnost, potiče od razvoja.

Naša ekonomija je izgrađena na organizacijama, koje se razvijaju. Akcije rastu, ako se kompanije razvijaju. Život bude spasen, ako se humanitarne organizacije razvijaju. Karijere se grade i napreduje se ako postoji razvoj. Sve što se razvija, ne razvija se večno, ali to je u redu, pošto nam ostaje iskustvo, koje steknemo i možemo ga poneti sa sobom.

Međutim, želeti razvoj i postići razvoj, su dve različite stvari Organizacije su mahom paralizovane, zaglibile su se i blenu u paradoks razvoja. S jedne strane, jasno im je da razvoj donosi boljitak. S druge strane se boje, zaprepašćene su zato što razvoj podrazumeva promene, promene podrazumevaju rizik, a rizik može i ,,usmrtiti,,. Niko ne želi da pogreši i pokvari nešto što je dobro, zato organizacija samo sedi i ne mrda se.

Paradoks razvoja je zarazan i utiče na neprofitne organizacije, velike kompanije, firme u začetku, pa čak i na pojedince. Neprestano potresa milione zaposlenih i investitore. Kako da prihvatite ideju o LJUBIČASTOJ KRAVI? Kako da razumete, da je Vaša potraga za velikim MU (inovacijom koja menja pravila igre) najbitniji razlog (ne, ne najbitniji, nego jedini razlog), da danas uradite pravu stvar? Ne postoji logičan, dokazan i detaljan model, kojim se možete savremeno voditi. Naprotiv, postoji haotične šumske putanje i putevi sporednim pravcima, koji zahtevaju neuobičajenu posvećenost, nenadmašno rukovođenje i smelost da sanjate. Da li vredi, ostati na tom putu? Samo ako želite da se razvijate. Samo ako Vam je dosadilo da budete zupčanik u mašini koja ukida ljudskost. Samo ako ste spremni, da se prihvatite potrage za velikim MU.

RAZVOJ KLASTERA

Od kada je Michael Porter ranih 90-tih godina XX veka, objavio knjigu o prednostima nacija u uslovima tržišnog takmičenja, koncept klastera je postao značajan instrument strukturne i regionalne politike Evropske Unije.

Odakle dolazi ovako neverovatan interes za izrazito apstraktnu temu?

Iako fraza, istina je da, globalizacija otežava napredak preduzeća, sve postaje brže, veće i manje predvidivo. Da bi u sve kompleksnijim i turbolentnijim uslovima preduzeća bila uspešna, treba da: na (često dalekim i za konkurenciju veoma poželjnim) rastućim tržištima, stalno prodaju nove i bolje proizvode, budu na samom vrhu s obzirom na kvalitet i tehnologiju i proizvode i plasiraju robu na tržištu po konkurentnim cenama. Inovacija (stalno razvijanje i uvođenje novih procedura) proizvoda, organizacionih i upravljačkih struktura i uspešno osvajanje novih tržišta, postaju najsnažniji činioci održive konkurentnosti.

Ovo uspeva samo jako fleksibilnim preduzećima, čiji se rad zasniva na novim saznanjima i koja usled toga poseduju dovoljan nivo tržišnog proizvodnog znanja (know-how), spremnosti za učenje i kapitala. Sve je manje preduzeća koja ovo mogu da ostvare, a i cena biti najbolji na svim područjima, je sve veća i veća. Na taj način, globalizacija primorava preduzeća, da se koncentrišu na svoje ključne sposobnosti i da na sebe preuzmu samo mali deo celokupnog lanca stvaranja nove vrednosti, od sirovina do gotovog proizvoda.  Tako veća podela rada, jača privrednu povezanost i uspehu nekog preduzeća sve više doprinose i druga preduzeća. Kooperacija postaje ključ uspeha, dok je uspeh preduzeća sve više uspeh ,,orkestra,, u kome se više ,,solista,, stapa u jedan zvuk.

ZNAČAJ GEOGRAFSKIH I SEKTORSKIH KLASTERA

Svako preduzeće iz sopstvenog iskustva zna šta je kooperacija. Preduzeća nisu izolovani entiteti, već su sastavni deo kompleksne mreže veza sa dobavljačima, klijentima, konkurencijom i javnim institucijama. Uspešno oblikovanje ovih veza, može da doprinese stvaranju konkurentske prednosti.

Kooperacija podrazumeva, zajedničko delovanje najmanje dva preduzeća, sa ciljem promene situacije u kojoj se nalaze. Svaki učesnik doprinosi posebnim  veštinama u cilju profitiranja kroz saradnju sa ostalim preduzećima – zajedno smo jači. Povećanje zajedničkog poslovnog učinka je u određenoj meri veće od zbira pojedinačnih učinka svakog preduzeća. Upravo to predstavlja dodatnu vrednost kooperacije – sinergijski efekat.

Kooperacioni partneri očekuju određenu korist (novostvorenu vrednost), pri čemu polaze od pretpostvake, da se očekivana novostvorena vrednost u svakom slučaju, lakše može postići saradnjom. U svom zajedničkom delovanju, kooperacioni partneri su usmereni na jake strane preduzeća, pri čemu očekivani kooperacioni profit nastaje, spajanjem određenih kvaliteta jakih strana partnera. Kooperacioni partneri unose određene jake strane, ali i svoje preduzeće u celini, zadržavajući svoju samostalnost. Kroz partnersku saradnju, nastaje novi sistem kooperativnih odnosa.

U mnogim slučajevima saradnja preduzeća se međusobno dopunjuje: preduzeća su partneri u lancu stvaranja nove vrednosti, koriste slične tehnologije ili im je potreban sličan profil-znanja (know-how) saradnika i saradnica, tako da se zajedničkim treningom, partneri mogu organizovati jeftinije i bolje.

Klasteri su (lokalne ili regionalne) grupacije preduzeća u lancu stvaranja nove vrednosti, sa njima bliskim pružaocima usluga, koji im daju podršku pri čemu predstavljaju mreže preduzeća, koja se međusobno partnerski dopunjuju. Uspešne klastere većinom čini kombinacija tri vrste preduzeća, koja se međusobno dopunjuju: preduzeća značajne tržišne i tehnološke snage, koja deluju na međunarodnoj osnovi, dobavljači ili podizvođači, koji su najčešće mala i srednja preduzeća (msp), i veoma inovativne i dinamične stručne ustanove, koje se baziraju na novim znanjima (npr. istraživački instituti, ustanove za stručno usavršavanje, specijalizovana preduzeća na području i sl.).

Lokalna politika i privreda, podstiču stvaranje i razvoj klastera formiranjem i promovisanjem potrebne (čvrste i meke) infrastrukture. U mnogim lokalnim zajednicama, razvojna politika podstiče formiranje klastera i sam menadžment  klastera u pružanju usluga preduzećima, koja su deo klastera.

Za uspeh klastera kao mreže kooperacionih odnosa između različitih učesnika u (lokalnom ili regionalnom) proizvodnom sistemu, važni su sledeći faktori:

* Osnova uspešnosti preduzeća u skladu sa njihovim privrednim učinkom, pristupom tržištu i inovativnošću,

* Jasna očekivanja i usmerenost na korist kao osnovu aktivnog učešća partnera u klasteru i aktivnostima klastera,

* Spremnost na aktivnu razmenu znanja (tactic knowledge),

* Izgradnja i razvoj uzajamnog poverenja kao osnove,

* Aktivno učešće svih partnera u upravljanju mrežom, koordiniranju svih aktivnosti klastera i internom i eksternom povezivanju (menadžment klastera),

* Organizovani zajednički javni i tržišni nastupi (klaster PR i distribucioni sistem).