USKLAĐIVANJE LIČNOSTI, POSLOVNIH ŽELJA I MOGUĆNOSTI

Da li ste otvoreni ili zatvoreni tip ličnosti? Glasno izražavate svoje mišljenje, organizator ste i vođa tima ili pripadate onima koji uspešno rešavaju zadatke?

Ne postoje dobre ili loše osobine čoveka, ali neke karakteristike vaše ličnosti mogu vam pomoći da lakše opstanete na poziciji na kojoj jeste ili brže napredujete u profesionalnoj karijeri.

Ako ste:

* Logični, dobro baratate činjenicama ili ste organizator – ove crte ličnosti idealne su za poslove menadžmenta, računarstva ili programera.
* Osetljivi, intuitivni ili praktični – za vas su idealni poslovi savetovanja, medicinske brige ili podučavanja.
* Ambiciozni, poletni ili otvoreni – očekuje vas karijera na televiziji, radiju ili u poslovima reklamiranja određenih proizvoda ili firme.
* Optimistični, radoznali ili puni energije – vama je potreban kreativan posao poput turističkog vodiča ili trgovačkog putnika.
* Pedantni, detaljni, analitičari ili uredni – posao istraživača, statističara ili kriminalističkog inspektora održavaće vaš mozak budnim.
* Društven, nezavisan ili rođeni vođa – vama odgovaraju zahtevne pozicije izvršnih direktora, urednika ili političara.
* Maštoviti, dramatični ili filozof – posao psihologa, umetnika, dramaturga, slikara ili muzičara su za vas najblaže rečeno – interesantni.
* Humanitarac – savetujemo vam poslove u socijalnoj službi, filantrop ili sudija. I svi ostali poslovi koji neguju i pomažu osobe kojima je potrebna pomoć.
* Kreativan, spontan ili pronicljiv – za vas je idealan posao grafičara ili fotografa.

RIBE – STIVEN LANDIN, HERI POL & DŽON KRISTENSEN

Kako voleti ono što radiš

Danas je moderno verovanje, da se ne treba zadovoljiti ničim drugim, do onim što volimo da radimo. Piši poeziju, putuj oko sveta na jahti, slikaj – radi ono što voliš i novac će doći. Kažemo sebi da je život prekratak, da bi tračili naše radne sate, na bilo šta što je manje nego idealno i nastavljamo našu potragu, za idealnim radnim mestom. Ukoliko se naša potraga za idealnim poslom koncentriše na budućnost, opasnost leži u tome što ćemo propustiti neverovatno divan život, koji nam je dostupan i danas, ovog trenutka.

U stvarnom svetu, to je činjenica, postoje određeni uslovi, koji nas sprečavaju da jurimo za savršenim, idealnim poslom. Mnogi od nas imaju priličnu odgovornost prema članovima porodice ili načinu života. Drugima se pravi poziv još uvek nije pokazao. Neki od nas žive pod tolikim stresom privatnog života, da bukvalno nemaju vremena ni energije za traženje nove profesije. Kroz učenje da volimo ono što radimo, čak i u trenutku, kada možda ne radimo ono što volimo, možemo pronalaziti izvore energije, kreativnosti i strasti, koje postoje u svakom od nas.

PROFILI USPEŠNIH BIZNISMENA

Tehnike za utvrđivanje poslovnih predispozicija

Biznismeni (preduzetnici i bordovi biznisa – vlasnici biznisa… menadžeri i direktori – plaćeni profesionalci) su osobe spremne da ulažu vreme, rad, trud i novac, zbog poslovnih uspeha. Poseduju posebne biznis sposobnosti (uočavaju svaki problem, koji za njih predstavlja poslovnu šansu) i uvek tragaju za oblastima poslovanja u kojima potrebe klijenata – ili nisu zadovoljene, ili su zadovoljene na neadekvatan način.

Veruju u svoje urođene ili stečene – profesionalne kvalitete i mogućnosti. Odišu samopouzdanjem i razmišljaju slobodno – samostalno i timski, na način koji je oslobođen svih barijera i predrasuda tradicionalizma i konzervativizma, uvek sagledavajući tržišnu opravdanost poslovne ideje. Ispoljavaju kreativnost u svim fazama razvoja i rasta biznisa. Razvijaju takmičarski duh (permanentno potvrđivanje i dokazivanje na tržištu poslovanja), jer ih konkurentnost podstiče na poslovne uspehe – zadržavanje postojeće, uz pridobijanje nove klijentele.

Njihova poslovna fleksibiznost i adaptibilnost, ogleda se posebno u korigovanju poslovnih planova, nakon svake veće promene i potrebe u biznis ambijentu – redefinisanje ciljeva ekonomije znanja i prfotabilnosti poslovanja. Oni moraju da predvide i ono što se u biznisu, obično ne može predvideti (likvidnost i rizik poslovanja). Njihova operativa i logistika poslovanja, bazira se na realnim pretpostavkama i alternativama. Veliki idejni entuzijazam, pomaže im u veoma jasnoj komunikaciji, sa krajnje izvesnim ciljem.

Spremni su na velika odricanja i totalnu posvećenost poslu (žive sa uspehom i neuspehom biznisa). Proaktivnim stavom, rešavaju realnu problematiku biznis ambijenta. Upravljaju rizikom poslovanja – definišu nivo prihvatljivog rizika i pokušavaju da ga prihvate (sagledavaju gubitke i dobitke biznisa). Ne veruju u uspeh ,,preko noći,, i nikada ne odustaju od biznis ideje, sve dok veruju da postoje izvesne tržišne mogućnosti za realizaciju. Svoju akcionu orijentisanost iskazuju u najkritičnim momentima biznisa – kada u praksi treba realizovati poslovnu ideju, pri čemu uspeh predstavlja ostvarivanje svakog postavljenog poslovnog cilja (bez obzira da li su efekti mali ili veliki – ,,nema malih uspeha,,).

Veoma bitan element profila biznismena, predstavlja redovno (primarno) i dopunsko (fleksibilno) obrazovanje i iskustvo (stečene i razvijene, profesionalne veštine i vrednosti), bez obzira na starosno doba, pol, rasu i versku pripadnost – ,,sve ima, svoju cenu,,.