PROFILI USPEŠNIH BIZNISMENA

Tehnike za utvrđivanje poslovnih predispozicija

Biznismeni (preduzetnici i bordovi biznisa – vlasnici biznisa… menadžeri i direktori – plaćeni profesionalci) su osobe spremne da ulažu vreme, rad, trud i novac, zbog poslovnih uspeha. Poseduju posebne biznis sposobnosti (uočavaju svaki problem, koji za njih predstavlja poslovnu šansu) i uvek tragaju za oblastima poslovanja u kojima potrebe klijenata – ili nisu zadovoljene, ili su zadovoljene na neadekvatan način.

Veruju u svoje urođene ili stečene – profesionalne kvalitete i mogućnosti. Odišu samopouzdanjem i razmišljaju slobodno – samostalno i timski, na način koji je oslobođen svih barijera i predrasuda tradicionalizma i konzervativizma, uvek sagledavajući tržišnu opravdanost poslovne ideje. Ispoljavaju kreativnost u svim fazama razvoja i rasta biznisa. Razvijaju takmičarski duh (permanentno potvrđivanje i dokazivanje na tržištu poslovanja), jer ih konkurentnost podstiče na poslovne uspehe – zadržavanje postojeće, uz pridobijanje nove klijentele.

Njihova poslovna fleksibiznost i adaptibilnost, ogleda se posebno u korigovanju poslovnih planova, nakon svake veće promene i potrebe u biznis ambijentu – redefinisanje ciljeva ekonomije znanja i prfotabilnosti poslovanja. Oni moraju da predvide i ono što se u biznisu, obično ne može predvideti (likvidnost i rizik poslovanja). Njihova operativa i logistika poslovanja, bazira se na realnim pretpostavkama i alternativama. Veliki idejni entuzijazam, pomaže im u veoma jasnoj komunikaciji, sa krajnje izvesnim ciljem.

Spremni su na velika odricanja i totalnu posvećenost poslu (žive sa uspehom i neuspehom biznisa). Proaktivnim stavom, rešavaju realnu problematiku biznis ambijenta. Upravljaju rizikom poslovanja – definišu nivo prihvatljivog rizika i pokušavaju da ga prihvate (sagledavaju gubitke i dobitke biznisa). Ne veruju u uspeh ,,preko noći,, i nikada ne odustaju od biznis ideje, sve dok veruju da postoje izvesne tržišne mogućnosti za realizaciju. Svoju akcionu orijentisanost iskazuju u najkritičnim momentima biznisa – kada u praksi treba realizovati poslovnu ideju, pri čemu uspeh predstavlja ostvarivanje svakog postavljenog poslovnog cilja (bez obzira da li su efekti mali ili veliki – ,,nema malih uspeha,,).

Veoma bitan element profila biznismena, predstavlja redovno (primarno) i dopunsko (fleksibilno) obrazovanje i iskustvo (stečene i razvijene, profesionalne veštine i vrednosti), bez obzira na starosno doba, pol, rasu i versku pripadnost – ,,sve ima, svoju cenu,,.

KARAKTERISTIKE PRAVIH PREDUZETNIKA

Šta čini dobrog preduzetnika?

Inicijativa – radi više nego što njegov posao zahteva, radi i pre nego što se to od njega traži (ima proaktivan stav), stalno pokušava da razvije nove proizvode, usluge ili aktivnosti.

Upornost – uporan je u nameri da prevaziđe prepreke, koje se nalaze na putu do postizanja ciljeva i prelazi u akciju više puta, kako bi prevazišao problem.

Traži informacije – preuzima inicijativu, kako bi dobio neophodne informacije, lično traga za najboljim poslovnim rešenjima, konsultuje različite biznis eksperte i zahteva poslovne savete, uvek koristi svoje kontakte i poslovnu partnersku mrežu.

Uočava i koristi svaku šansu – prelazi u akciju čim primeti novu šansu, koristi svu raspoloživu pomoć, za otvaranje novih mogućnosti, kako bi dobio ono što je potrebno, za realizaciju svojih ideja (npr. finansije, oprema, radni prostor itd.).

Teži višem kvalitetu poslovanja – radi po visokim standardima kvaliteta i trudi se da ih čak i prevaziđe, uvek teži visoko kvalitetnom poslovanju, upoređuje sopstveno poslovanje sa drugim biznisima (naročito sa boljim – reperima) i traga za poslovnim alternativama.

Stalno je posvećen svom biznisu – uvek daje svoj maksimum, ažurno i blagovremeno poslovno reaguje, lično se ,,žrtvuje,, i ulaže ogromne neophodne napore prilikom svog poslovanja, prihvata punu odgovornost i upotpunjuje zadovoljstvo svojih klijenata.

Orijentisan na efikasnost svog biznisa – pronalazi alternativne puteve rentabilnosti, produktivnosti i profitabilnosti, koristi informacije kao važan biznis alat, radi povećavanja ekonomske efikasnosti poslovanja.

Sistematično planiranje – razvija i koristi poslovnu logiku, planira i realizuje svoje biznis ciljeve – korak po korak, razbija velike zadatke u manje pod-zadatke , razvija planove kako bi predvideo prepreke, uvek procenjuje alternative.

Rešavanje problema – ne izbegava probleme, već ih prihvata i proaktivnim stavom identifikuje, identično kao i nove potencijalne ideje, kako bi dostigao cilj, u slučaju potrebe prelazi na definisanu alternativnu strategiju, radi dostizanja poslovnih ciljeva.