OBRAZOVANJE I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

Aktivno znanje stranih jezika, jedan je od neophodnih preduslova za uključivanje pojedinca u tokove savremenog, multikulturalnog i multietničkog društva. Kako bi se dostigao visok nivo znanja potrebna je kvalitetna i kontinuirana edukacija kroz obrazovni sistem, a neophodno je primeniti zahteve modernog doba – profesionalne standarde, savremene tehnike i metode učenja, nove IT tehnologije, kao i uskladiti nivoe znanja sa svetskim i evropskim trendovima.

Nužno je skrenuti pažnju na ovaj značajan segment obrazovanja, koji se često zapostavlja ili čak potcenjuje. Osim znanja jezika, učenici sa nastave treba da izađu sa stečenom kompetencijom u interkulturalnoj komunikaciji, odnosno da budu sposobni da bez problema komuniciraju u okruženju gde su sagovornici pripadnici različitih nacionalnosti. Treba obratiti pažnju i na različite stilove učenja, jer učenici uče na različite načine, pa profesori moraju biti spremni na podsticanje individualne inteligencije učenika, ali i na promovisanje primene jezičkih aktivnosti koje će podržavati komunikativni pristup radu kao i primenu novih tehnologija. Konverzacijski metod male grupe, kao i kontinuirana edukacija profesora uz aktivnu upotrebu IT dostignuća, preduslovi su za sticanje aktivnog znanja stranog jezika.

Advertisements