PLANIRANJE OSNIVANJA ,,EKONOMSKE VLADE EU,,

Početkom 2010.godine, Nemačka i Francuska su na samitu u Briselu predstavile planove za osnivanje „Ekonomske Vlade EU“ koja bi upravljala finansijskom politikom širom Starog kontinenta. One su poverile Hermanu van Rompeju (Predsedniku EU), specijalni zadatak da ispita „sve raspoložive opcije“ za sprečavanje još jedne krize unutar EU, poput Grčke.

Njegova misija će se sastojati od izrade nacrta detaljnog plana, kako najbolje nadgledati i ispuniti ekonomske ciljeve postavljene u Briselu – posvećenost jakoj koordinaciji ekonomske politike Evropske unije (Evropski savet treba postati ekonomska vlada EU, pri čemu se predlaže povećanje njegove uloge u ekonomskom nadzoru i definisanju strategije za rast EU).

Moguće inicijative odnose se i na uvođenje izmena u Lisabonski ugovor, kako bi se sprečio svaki oblik reprize aktuelne Grčke krize, koja predstavlja pretnju po evrozonu i omogućila brža i efikasnija reakcija EU kada stvari krenu naopako, uključujući i uvođenje sankcija.