KARAKTERISTIKE PRAVIH PREDUZETNIKA

Šta čini dobrog preduzetnika?

Inicijativa – radi više nego što njegov posao zahteva, radi i pre nego što se to od njega traži (ima proaktivan stav), stalno pokušava da razvije nove proizvode, usluge ili aktivnosti.

Upornost – uporan je u nameri da prevaziđe prepreke, koje se nalaze na putu do postizanja ciljeva i prelazi u akciju više puta, kako bi prevazišao problem.

Traži informacije – preuzima inicijativu, kako bi dobio neophodne informacije, lično traga za najboljim poslovnim rešenjima, konsultuje različite biznis eksperte i zahteva poslovne savete, uvek koristi svoje kontakte i poslovnu partnersku mrežu.

Uočava i koristi svaku šansu – prelazi u akciju čim primeti novu šansu, koristi svu raspoloživu pomoć, za otvaranje novih mogućnosti, kako bi dobio ono što je potrebno, za realizaciju svojih ideja (npr. finansije, oprema, radni prostor itd.).

Teži višem kvalitetu poslovanja – radi po visokim standardima kvaliteta i trudi se da ih čak i prevaziđe, uvek teži visoko kvalitetnom poslovanju, upoređuje sopstveno poslovanje sa drugim biznisima (naročito sa boljim – reperima) i traga za poslovnim alternativama.

Stalno je posvećen svom biznisu – uvek daje svoj maksimum, ažurno i blagovremeno poslovno reaguje, lično se ,,žrtvuje,, i ulaže ogromne neophodne napore prilikom svog poslovanja, prihvata punu odgovornost i upotpunjuje zadovoljstvo svojih klijenata.

Orijentisan na efikasnost svog biznisa – pronalazi alternativne puteve rentabilnosti, produktivnosti i profitabilnosti, koristi informacije kao važan biznis alat, radi povećavanja ekonomske efikasnosti poslovanja.

Sistematično planiranje – razvija i koristi poslovnu logiku, planira i realizuje svoje biznis ciljeve – korak po korak, razbija velike zadatke u manje pod-zadatke , razvija planove kako bi predvideo prepreke, uvek procenjuje alternative.

Rešavanje problema – ne izbegava probleme, već ih prihvata i proaktivnim stavom identifikuje, identično kao i nove potencijalne ideje, kako bi dostigao cilj, u slučaju potrebe prelazi na definisanu alternativnu strategiju, radi dostizanja poslovnih ciljeva.

Advertisements