MMF PROGRAM ZA ANTIKRIZNO DELOVANJE

Međunarodni monetarni fond (MMF) planira izradu novog mehanizma za antikrizno kreditiranje, vrednog više milijardi dolara, u okviru kojeg će se novac nuditi državama i ako ga ne zatraže. Očekuje se da se novi mehanizam „iskristališe“ u toku 2011.godine, kako bi ga odobrio upravni odbor MMF-a. Moguće je da će se novi krediti odobravati istovremeno grupi država, koje su se po oceni MMF-a, našle pod udarom krize (ne pojedinačnim državama, kao do sada). Pritom, države neće morati da traže pomoć, jer će MMF sam otvarati kreditnu liniju ukoliko se uveri u opravdanost njihove ekonomske politike.

MMF želi, da ubuduće ima mogućnost da radi sa sistemskim rizicima svetske ekonomije i da dobije ovlašćenja u otkrivanju i upozoravanju potencijalnih opasnosti, koje prete globalnoj ekonomiji. Odobravanje kredita državama koje ga nisu tražile, trebalo bi da umanji „stigmu“ koja se vezuje za kreditiranje od strane MMF-a, dok bi pozajmice grupama država umesto pojedinačnim državama, moglo da spreči širenje krize iz države u državu (i zahvati region).