OPORAVAK EVROPSKE UNIJE

Međunarodni monetarni fond (MMF) u najnovijim izveštajima o stanju svetske ekonomije (2010-2011.godine) konstatuje, da će privredni rast evrozone biti niži od očekivanog privrednog rasta SAD i u Aziji, pri čemu je privredni oporavak EU pod znakom pitanja. Stručnjaci MMF upozoravaju da bi dužnička kriza u Grčkoj (problemi u bankarskom sektoru i loša finansijska situacija u kojoj su se našle kompanije i domaćinstva) mogla da uspori oporavak regiona – „Neizvesnost u vezi sa prognozama za EU povećava se u odnosu na svaki prethodni izveštaj“. MMF, ocenjuje da veliki fiskalni i deficiti tekućeg plaćanja, ograničavaju oporavak nekoliko zemalja evrozone, sa mogućim negativnim efektima prelivanja na ostatak Evropske unije. Grčka, opterećena dugovima od oko 300 milijardi evra, moraće u godinama koje slede da podigne kredite (i dodatno se zaduži, kako bi vratila dugove) u vrednosti od 45 milijardi evra. MMF očekuje da će Grčka zabeležiti negativan privredni rast, kao i da će njen javni dug sve do kraja 2011. godine, iznositi više od 120% BDP.

Prezaduženost Grčke „podgrejala“ je strahovanja da bi situacija mogla da se prelije na ostatak regiona, što bi zaustavilo oporavak od najteže finansijske krize zabeležene još od vremena velike depresije iz 30-ih godina prošlog veka. MMF procenjuje da će oporavak ekonomski najrazvijenih država evrozone, Nemačke i Francuske, biti umeren usled ograničenog rasta izvoza i slabijeg priliva kapitala, kao i da će rast biti još sporiji u manjim državama poput Grčke, Irske, Portugala i Španije, koje su opterećene velikim javnim dugovima. Očekuje se da će najveća privreda u okviru evrozone, Nemačka ostvarivati sve veći rast i jačati EU. Istovremeno, MMF prognozira da će privrede Francuske i Velike Britanije ostvarivati manji rast.