GLOBALNA EKONOMIJA 2015 GODINE I RADIKALNE PROMENE NACIONALNIH BDP

Prema procenama MMF-a iz 2010.godine, 2015.godine globalna ekonomija pretrpeće praktično tektonske promene, ako se uporedi sa stanjem pre ekonomske krize – 2008.godine. Posmatrano po tržišnim kursevima, opašće ne snažno, udeo SAD sa 23,4% na 22,3%. S druge strane, EU-27 će zabeležiti dramatičan pad udela sa 30,2% na 23,8% globalnog BDP (ključni pad desio se 2009.godine, kada je evro oslabio prema dolaru, potencijalno jačanje evropske valute moglo bi da bitno utiče na date projekcije u korist EU). Učešće Kine porašće na čak 11,5% (sa 7,1%), a Rusija, čiji će se nominalni BDP duplirati od 2010.-2015.godine (dobrim delom i zahvaljujući očekivanoj apresijaciji rublje), će činiti 3,7% globalne ekonomije (2008.godine, činila je 2,6%) i biće šesta ekonomija sveta.

Prema procenama koje se odnose na BDP izražen po kupovnoj moći, izgled globalne ekonomije biće još radikalnije promenjen u korist država u razvoju. Udeo SAD opašće sa 20,4% na 18,1% globalnog BDP po kupovnoj moći, na koliko će biti smanjeno i učešće EU-27 (sa 21,8% iz 2008.godine). I druge bogate države smanjiće udeo – Japan sa 6,2% na 5%, Nemačka sa 4,2% na 3,3%, Velika Britanija sa 3,1% na 2,7%, Francuska sa 3% na 2,6%. S druge strane, snažno će porasti udeo Kine sa 7,1% na 16,7%, dok će udeo Indije biti povećan sa 4,7% na 6%. Udeo Rusije blago će pasti.