GRANICE RAZVOJA KLASTERA

Klasteri predstavljaju instrument daljeg razvoja postojećih lokalnih i regionalnih, odnosno preduzetničkih prednosti. Oni nisu odgovarajući za kratkoročno rešavanje strukturnih nedostataka. Dovoljan broj komplementarnih i aktivnih preduzeća sa najmanje evropskim nivoom konkurentnosti, predstavlja predpostavku za uspešan razvoj klastera. Klasteri treba da imaju odgovarajuće, elegantne i profesionalne strukture upravljanja i menadžmenta. Lokalna zajednica i država mogu, da odgovarajućim podsticajnim programima, partnerstvima i inovativnim modelima usluga, znatno podstaknuti razvoj klastera, ali ih ne mogu ,,graditi,,.

Prepreke za razvoj klastera i saradnju mogu biti:

* Mala podudarnost struktura i poslovne kulture partnerskih preduzeća,

* Nedostatak pravnih i finansijskih mogućnosti za kooperaciju,

* Nedostatak preduzetničkog duha i stručnosti,

* Nizak nivo poverenja u kooperacione partnere i druge uključene institucije   (deficiti u kooperacionoj kulturi),

* Nedostatak odgovarajućeg znanja partnera,

* Neuključivanje saradnika partnera u mrežu,

* Nedostatak neformalne povezanosti,

* Nejasna i nerealna očekivanja unutar kooperacije.

Advertisements