IPA PROJEKTNI TIMOVI I RAZVOJNI KAPACITETI

Neophodno je da svaki potencijalni učesnik predhodno savlada prve korake, kako bi kvalitetno pripremio sopstveni tim i projekt za prijavljivanje na jedan od konkursa IPA programskih komponenti. Pritom, veoma je važno kontinuirano praćenje rada nadležnih institucija, koje sprovode konkurse i njihovih internet stranica, na kojima je moguće pronaći sve neophodne informacije za pojedine projekte komponentskih programa i konkurse. Projekat će biti uspešan, samo ako bude kvalitetno razrađen i dobro napisan. Potencijalni učesnik (aplikator) može doneti odluku, da proces osmišljavanja i izrade projekta obavi samostalno, ali veoma mudro bilo bi i angažovanje konsultanata, koji će biti od velike pomoći u proceduralnim koracima IPA.

Korak koji je najvažniji za osmišljavanje i posebno pisanje projekta, je analiza konkursne dokumentacije, koja se sastoji od prijavnog uputnika i obrasca za narativni deo projekta, logičke matrice i projektnih proračuna. Konkursna dokumentacija sadrži i druge brojne obrasce, koji u toj fazi nisu toliko važni i ne trebaju se posebno obrađivati.

Svakako, najvažniji dokument koji treba vrlo dobro proučiti, jesu prijavna pitanja. Njihov izvor je napisan na engleskom jeziku, koji je službeni jezik IPA procerdura, (pa bi naše nadležne institucije, trebale da ih prevedu na srpski jezik, kako bi pomogle sopstvenim – našim potencijalnim učesnicima). Pritom se upozorava, na mogućnost da pojedina srpska značenja imaju grešku u prevodu ili tumačenju – nisu potpuno usklađena s izvornim, što se ponekad može odraziti na valjanost i kvalitetu prijave (aplikacije). Zato se uvek preporučuje, izvorna provera pojedinih karakterističnih prevoda. Prijavni upitnici sadrže sve informacije, koje su relevantne za raspisani konkurs – uvodne odredbe, uslove za prijavu, liste potencijalnih učesnika i njihovih partnera, informaciju o iznosu grant-sheme, povoljnosti (prednosti), prihvatljive teme i aktivnosti, kao i brojne druge neophodne konkursne informacije.

I posle ovog koraka, veoma važno je pratiti internet stranice nadležne institucije, koja je raspisala konkurs, jer može doći do naknadnih promena uslova na raspisanom konkursu. Promenama se donekle mogu menjati povoljnosti (prednosti tema), ali mogu se i isključiti ili uvoditi drugačije kategorije prijavljivanja, od onih koje su navedene u inicijalnom postupku. Često se događa, da prijavljeni potencijalni učesnici, ne prate promene uslova konkursa, što može dovesti do odbijanja prijavljenog projekta, zbog nepoštovanja uslovnih procedura.
Kada se završi analiza konkursne dokumentacije, potrebno je dobro osmisliti i napisati projekt. Osmišljavanje je najbolje sprovesti timski, koristeći brojne tehnike upravljanja projektnim ciklusom, koje vam stoje na raspolaganju. To su lista i analiza problema, izrada stabla problema, analiza delova, SWOT analiza, određivanje strategije i strateškog cilja, osmišljavanje rezultata koji se žele postići i aktivnosti kojima se do njih dolazi. Tehnike koje se najčešće koriste na radionicama o upravljanju projektnim ciklusom, omogućuju dobru razradu projekta i ideja, zajedničku aktivnost i doprinos celog projektnog tima – svih osnovnih delova i činilaca, od kojih će zavisiti uspešna implemetacija konačnog projekta. Pritom je najvažnije uključiti individualce, koji mogu sopstvenim doprinosom u okviru projektnog tima, kvalitetno realizovati projektovane aktivnosti, razvijajući nenametljivo individualnu i timsku kreativnost. Tehnike osmišljavanja projekta, mogu se iskoristiti za izgradnju tima (team building), podsticaj zajedništva u instituciji i stvaranje osjećaja pripadnosti timu (zaposlenih). One su vrlo zanimljive, interaktivne i omogućuju adekvatnu komunikaciju u razradi pravih ideja, u prijateljskom i opuštenom okruženju, zbog čega se preporučuju i u drugim fazama poslovanja institucije.

Korak koji sledi nakon sprovedene analize, je priprema konkursne dokumentacije – ispunjavanje obrazaca na temelju adekvatnih projektnih materijala, koji su osmišljeni u prethodnom koraku. Kao i svi konkursi, i konkursi za dobijanje nepovratnih sredstava iz IPA programa, imaju svoje specifičnosti i zahtijevaju određeni nivo poznavanja projektne logike i načina razmišljanja. Ako se prvi put učestvuje u osmišljavanju i pisanju projekta, dobro je potražiti stručnu pomoć konsultanata, koji će biti ,,vodič,, kroz projektni proces i pritom omogućiti sticanje znanja i veština, potrebnih da sledeći projekat tim osmisli samostalnije. Ako se donese odluka o samostalanom pristupu projektovanja aktivnosti, veoma je važno da se sva pitanja i nedoumice na vreme predstave merodavnom telu nadležne institucije, kako bi se na vreme dobio adekvatan odgovor. Rok u kome je neophodno razjasniti sve projektne nepoznanice, naznačen je u prijavnom upitniku.

Pripremljeni upitni obrazci sa opisom projektovanih aktivnosti, logičkom matricom i proračunima, potrebno je umnožiti u traženom broju primeraka. Takođe, ne sme se zaboraviti na prikupljanje potpisane i overene partnerske obrasce (ako u projektu postoje partneri). Potrebno je obratiti pažnju i na propratnu projektnu dokumentaciju, pri čemu se pojedini dokumenti dostavljaju odmah, a ostali naknadno (fazna dinamika). Upitnici za pripremu dokumentacije, tačna adresa merodavnog tela nadležne institucije i rok za prijavu, naznačeni su u prijavnim uptnicima. Svi projekti, koji su pripremljeni i dostavljeni nakon propisanog roka, neće se razmatrati, zbog čega celokupnu proceduru projektovanja aktivnosti prema raspisanom programskom konkursu, treba shvatiti od samog početka, vrlo ozbiljno.

Advertisements

O borefor
Blog afirmiše nezavisnu mrežu ekonomskih aktivnosti i inicijativa građana zajednice sa ciljem da modifikuju ili čak osujete pojedine neprimerene i nedemokratske aspekte ekonomske politike vlasti. Nije uvek lako utvrditi na kojoj tački, aktivnosti vlasti postaju nedemokratske. Mnoge demokratski izabrane vlasti, konsultovaće nezavisne javne forume i načiniti kompromis sa njima, pošto je to suštinska odluka vladanja po načelu saglasnosti. Pojedine interesne grupe imaju mnogo veći uticaj na vlast nego neke druge, zahvaljujući svojoj organizovanosti, bogatstvu i vezama. Uticaj na lokalnu vlast BorskiEkonomskiForum smatra demokratskim, samo ako potiče od javnog ekonomskog interesa građana lokalne zajednice i ne prihvata koncentraciju bogatstva ili moći u rukama nekolicine partijskih oligarha, demagoga i poltrona. Demokratska lokalna zajednica treba posvetiti, posebno nezavisno savetodavno mesto ekonomskim aktivnostima i inicijativama svojih građana, koji zastupaju javne interese i lokalnom stanovništvu koji u slučajevima svojih društvenih, ekonomskih ili psihofizičkih umanjenih sposobnosti, nije u mogućnosti da sa svojim ličnim stavom učestvuje u kontinuitetu javnog dijaloga o strateškim interesima u političkom procesu zajednice. Posetioci BorskogEkonomskogForuma - komšije, sugrađani, prijatelji i partneri naše zajednice, mogu u skladu sa standardnim pravilima blogovanja, izražavati svoje konstruktivne i dobronamerne stavove i sugestije (komentare, tekstove, vizije...) i sadržajno diskutovati u javnom dijalogu.

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s

%d bloggers like this: