KAKO I ZAŠTO TREBA NAPRAVITI BIZNIS PLAN

Šta je biznis plan?

Biznis plan je napisani rezime, prošlih, sadašnjih i budućih aktivnosti biznis poslovanja preduzeća (poslovni itinerer) – kako stići iz sadašnje pozicije poslovanja do projektovanog biznisa u budućnosti.

Koja je svrha izrade biznis plana?

Strateški dokument, koji služi kao standard za – proveru važnih planiranih poslovnih ideja i projekata, praćenje realizacije važih početnih planiranih poslovnih aktivnosti sa tekućim ostvarenim rezultatima i ocenu projekta pri obezbeđenju dodatnog nedostajućeg potrebnog kapitala za njegovu realizaciju.

Koje parametre koristiti prilikom izrade biznis plana?

Parametri koje je neophodno sagledati, prilikom izrade biznis plana su – start up (startovanje – početak biznisa), razvoj postojećeg biznisa, novi projekat (novi biznis), karakter programa delatnosti, struktura osnivača i osnivački kapital, vremenska dimenzija biznis plana, ciljani dodatni izvori i visina kapitala. Optimalno, potrebno je projektovati biznis plan, na rok koji sagledava investicioni tok povratka uloženog kapitala.

Koja su bitna poglavlja (elementi) biznis plana?

Veoma bitna poglavlja, koja je neophodno istražiti, obraditi i prezentovati su:

Naslovna strana – naziv firme, svrha biznis plana, vremenski period na koji se odnosi biznis plan, autorski tim (planiranje i realizacija poslovnih aktivnosti).

Rezime, kao važno poglavlje biznis plana, sastavlja se na kraju njegove izrade i predstavlja njegovo prvo poglavlje (izlog biznis plana, koji treba biti pregledan, sažet i razumljiv, sadržajno 1-2 strane), jer osvetljava samo najznačajnije, ključne i svodne podatke i informacije, dobijene prilikom izrade svih ostalih poglavlja biznis plana – program delatnosti, tehnologija, oprema i proizvodni proces, konkurentnost proizvoda i usluga, tržište, finansijska konstrukcija i ilustracija visine i dinamike potrebnih ulaganja, kao i tok povratka investicionih sredstava.

Opis preduzeća – osnovne informacije o preduzeću, koje treba validno da ilustruju njen poslovni profil, a odnose se na podatke kao što su – poslovno sedište, vrsta vlasništva, visina i izvori kapitala, rukovodeći tim (CV managementa), oblik organizovanja, raspoloživa sredstva i obaveze, poslovne reference i pozicioni kapital preduzeća.

Analiza tržišta (sektora i delatnosti), podrazumeva odgovore na pitanja – Kolika je proizvodnja u zemlji? Koliki je trend rasta? Koji su najznačajniji regioni? Koliki je obim proizvodnje-usluga-prodaje? Koji su osnovni trendovi? Kakvo je privredno i pravno okruženje? Ko je konkurencija? Koje su prednosti konkurencije? Koje su osnovne prepreke, za ulazak na tržište?

Program proizvodnje i proizvodni plan, podrazumeva odgovore na pitanja identifikovanja proizvodnog programa (odlike asortimana proizvoda i usluga) – Koje su glavne karakteristike proizvodnog procesa? Izbor tehnologije i potrebne opreme – Ko su proizvođaći i isporučioci opreme? Koji su i kako su rešeni tehnički zahtevi (električna energija, vodovod i kanalizacija, otpadne materije…) za primenu izabrane tehnologije? Kakvi objekti i koja lokacija su potrebni? Identifikovanje repromaterijala i dobavljača za realizaciju programa proizvodnje – Da li se ceo proces proizvodnje obavlja samostalno i ko su ostali podizvođači? Koliki su troškovi proizvodnje? Koje su buduće investicije u opremu?

Plan ljudskih resursa definiše – Koje odgovorne funkcije proizilaze iz definisanih zadataka i poslova? Ko su izvršioci? Kolike su naknade i obaveze?

Prodajni plan (izrađuje se verovatnoća analiza prodaje koja se očekuje na tržištu) – kalkulacija troškova i formiranje cene proizvoda i usluga, prognoza prodaje sa više scenarija, definisanje organizacije prodaje i izvršena analiza klijenata na tržištu (kupaca, partnera…).

Marketing plan (ključno poglavlje za uspešnu realizaciju biznis plana, potrebno je izvršiti tržišnu analizu – marketing mix) – Koja je ciljna grupa i ko su potencijalni klijenti (korisnici-potrošači-kupci proizvoda i usluga)? Kakve su cene na tržištu? Kako izvršiti promociju proizvoda? Koji su kanali distribucije? Koje načine reklamiranja koristiti? Koliki su troškovi reklamiranja?

Finansijski plan predstavlja najznačajnije i najsloženije poglavlje biznis plana, koji pokazuje finansijsku opravdanost poslovanja preduzeća, pri čemu je neophodno analizirati – početni i operativni kapital, bilans uspeha, bilans stanja, bilans novčanog toka sredstava (cash flow), prelomna tačka rentabilitnosti (break point) i pregled amortizacije i stanja kredita.

Plan budućeg razvoja preduzeća, treba da ukaže na osnovne pravce i ciljeve poslovanja, u narednom vremenskom periodu.

Dodatak sadrži svu potrebnu materijalnu dokumentaciju, neophodnu i značajnu, za planiranje i realizaciju, poslovanja prema biznis planu.

Realizacija biznis plana

Za uspešnu realizaciju biznis plana, posebno je važno napomenuti, da u procesu animiranja i privlačenja, potencijalnih partnera i eksternih finansijera i u procesu pregovaranja sa njima, treba pristupiti fazno i selektivno.

Klasifikacija biznis plana

Preporučuje se, da nikako ne treba odmah i svim potencijalnim partnerima, davati kompletan biznis plan, pri čemu se sugeriše njegova klasifikacija na tri dela – rezime sa pismom o namerama, biznis plan bez dodatka i dodatak. Ove tri celine, treba sadržajno dimenzionisati, tako da se predupredi moguća neovlašćena (zlo)upotreba, biznis podataka i informacija (poslovnih tajni). Rezime biznis plana, treba da ukaže da je prezentovani projekat – tržišno atraktivan, investiciono siguran i obostrano profitabilan, za potencionalnog partnera i investitora. Biznis plan, treba da pruži argumentaciju navoda iz rezimea i pokaže da je projekat – menadžerski, organizaciono, tehnološki, proizvodno-uslužno, tržišno, marketinški i kadrovski, optimalno kvantitativno i kvalitativno dimenzionisan. Dodatak sa posebnim ključnim detaljima i klasifikovanim poslovnim podacima, koji se odnose na – poslovnu politiku (know-how), pozicioni kapital (good will) i potencijal firme (ko su kupci i dobavljači), treba da potvrdi realnu izvodljivost prezentovanog biznis plana.

Faze realizacije biznis plana

Takođe, preporučljivo je i proces realizacije sprovesti u tri faze dostave – rezimea sa pismom o namerama, biznis plana i dodatka. Rezime sa pismom o namerama, dostavlja se ciljano, svim direktnim i indirektnim potencijalnim poslovnim partnerima – poslovnim bankama i institucionalnim razvojnim fondovima, privrednim komorama i drugim poslovnim i strukovnim udruženjima, privatnim investicionim fondovima i menadžment bordovima, postojećim poslovnim partnerima (kupcima i dobavljačima), potencijalnim poslovnim partnerima (proizvođačima i prodavcima opreme, alata, repromaterijala…), kao i pri svim drugim neformalnim kontaktima (rođacima, prijateljima…). Dostavljanje biznis plana, vrši se selektivno, zainteresovanim potencijalnim partnerima i investitorima – uz pregovore, radi utvrđivanja stepena njihove zainteresovanosti, kao i okvirnim uslovima pod kojim je moguća poslovna saradnja. Stavljanje na uvid dodatka, vrši se samo onim selektovanim eksternim subjektima, sa kojima se ušlo u završnu fazu pregovora i njihovog neposrednog izjašnjavanja o spremnosti za realizaciju projekta, pri čemu se definišu konačni modaliteti međusobnih odnosa u realizaciji projekta.

Advertisements

O borefor
Blog afirmiše nezavisnu mrežu ekonomskih aktivnosti i inicijativa građana zajednice sa ciljem da modifikuju ili čak osujete pojedine neprimerene i nedemokratske aspekte ekonomske politike vlasti. Nije uvek lako utvrditi na kojoj tački, aktivnosti vlasti postaju nedemokratske. Mnoge demokratski izabrane vlasti, konsultovaće nezavisne javne forume i načiniti kompromis sa njima, pošto je to suštinska odluka vladanja po načelu saglasnosti. Pojedine interesne grupe imaju mnogo veći uticaj na vlast nego neke druge, zahvaljujući svojoj organizovanosti, bogatstvu i vezama. Uticaj na lokalnu vlast BorskiEkonomskiForum smatra demokratskim, samo ako potiče od javnog ekonomskog interesa građana lokalne zajednice i ne prihvata koncentraciju bogatstva ili moći u rukama nekolicine partijskih oligarha, demagoga i poltrona. Demokratska lokalna zajednica treba posvetiti, posebno nezavisno savetodavno mesto ekonomskim aktivnostima i inicijativama svojih građana, koji zastupaju javne interese i lokalnom stanovništvu koji u slučajevima svojih društvenih, ekonomskih ili psihofizičkih umanjenih sposobnosti, nije u mogućnosti da sa svojim ličnim stavom učestvuje u kontinuitetu javnog dijaloga o strateškim interesima u političkom procesu zajednice. Posetioci BorskogEkonomskogForuma - komšije, sugrađani, prijatelji i partneri naše zajednice, mogu u skladu sa standardnim pravilima blogovanja, izražavati svoje konstruktivne i dobronamerne stavove i sugestije (komentare, tekstove, vizije...) i sadržajno diskutovati u javnom dijalogu.

One Response to KAKO I ZAŠTO TREBA NAPRAVITI BIZNIS PLAN

  1. ghd online says:

    There are certainly plenty of particulars like that to take into consideration. That could be a great level to convey up. I offer the thoughts above as normal inspiration however clearly there are questions just like the one you deliver up the place the most important factor shall be working in sincere good faith. I don?t know if greatest practices have emerged round things like that, but I am sure that your job is clearly recognized as a good game. Each boys and girls feel the impression of just a second’s pleasure, for the remainder of their lives.

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google photo

Komentarišet koristeći svoj Google nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s

%d bloggers like this: